Who are the spiritually discerned in 1 Corinthians 2:14? Colin Kruse — 2 Corinthians (Tyndale New Testament Commentaries, 1987). 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming … Contextual translation of "1 corinthiant 13:4 5" into Tagalog. 14Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. Have I not seen Jesus our Lord? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Sign Up or Login, And I,G2504 brethren,G80 when I cameG2064 toG4314 you,G5209 cameG2064 notG3756 withG2596 excellencyG5247 of speechG3056 orG2228 of wisdom,G4678 declaringG2605 unto youG5213 the testimonyG3142 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation; or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer; New American Standard Version . 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. ... At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Sign up for the Verse of the Day. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. 1COR 2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. fAnd I will dwell in your midst, and cyou shall know that the Lord of … gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. Red Letter. Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. 1 Corinthians 2 :: New American Standard Bible (NASB) Strong's. Scripture: 1 Corinthians 2:1–5. 2 Corinthians 1 ; 2COR 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2COR 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of [ b]human wisdom, but in demonstration of the Spirit and … Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala: 1 Corinthians 1:18-2:5 King James Version (KJV) 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Tools. • Where the Best Human Wisdom Leads. 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan … Tagalog Bible: 1 Corinthians. 3 And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. 15 Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 4 * Do we not have the right to eat and drink? For consider your calling, brothers: not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth. 2 Votes, 1 Corinthians 2:3 - 5 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. 1 Corinthians 15:20-25 King James Version (KJV). John Piper Jul 20, 1980 15 Shares Message Excerpt. 3 My defense against those who would pass judgment on me * is this. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. • 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 6 English-Tagalog Bible. 1 Corinthians 2 ; 1COR 2:1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 1 Corinthians 2:5 Context. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Is abortion OK if the mother's life is at risk? 2 Corinthians 1. This video is unavailable. Sign Up or Login. 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. What does the Bible say about hate crimes? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Scripture: 1 Corinthians 2:7. 1 Corinthians 2 - And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. 2 Corinthians 1 is the first chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible. We also provide more translator online here. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Watch our overview video on the book of 1 Corinthians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? 8 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. Human translations with examples: efeso 2: 45, exodo 20: 45, 1 corinto 13: 46, form ng pagsusuri. 23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming. Human instinct is to rely on Self, but Paul was humbled before the mighty hand of God and quickly learned that the wisdom of the world, which is so prized by men, is foolishness before God. 1 Corinthians 2 - And I, when I came to you, brothers,* did not come proclaiming to you the testimony* of God with lofty speech or wisdom. Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Jul 20, 1980. It is unclear what Paul is referring to in some verses. Later, in his first inspired letter to the Corinthians, he informed them that he had changed his itinerary and would not visit them until after his visit to Macedonia. hindi baga ako'y apostol? Am I not an apostle? Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 2 Corinthians 5 English Standard Version Our Heavenly Dwelling 1 For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. 7 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 3 Our physical abilities, human wisdom and mental capacities are of no account, before the omniscient power, of our holy and just God. 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. 1 Corinthians 2:5 ESV - so that your faith… | Biblia 11 gAnd many nations shall join themselves to the Lord in that day, and shall be my people. b 3 I came to you in weakness * and fear and much trembling, 4 and my message and my proclamation were not with persuasive (words of) wisdom, * but with a … Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Argue with Your Pride. 2 Corinthians 8:1-5 - NIV: And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit … 1 Corinthians 2:1 - 16 13Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 1 Hindi baga ako'y malaya? 3 At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may … Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 14 CHAPTER 9 *. If I believe in the trinity and that Jesus was crucified, buried and rose again is that enough to get into heaven? 1 Corinthians does not match that description, so this "letter of tears" may have been written between 1 Corinthians and 2 Corinthians. 2 Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon; sapagka't ang tatak ng aking pagkaapostol ay kayo sa Panginoon.. 3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? Are you not my work in the Lord? 10Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. As with the other Tyndale volumes, this one is clear, concise, and to the point, without being simplistic. The Wisdom We Speak. • 1 Corinthians 11:2-16 is a difficult passage of Scripture to understand. 1 Corinthians 2:5: that your faith may not be in the wisdom of men, but in the power of God. 13 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. 3 But I want you to understand that d the head of every man is Christ, e the head of a wife 1 is her husband, 2 and f the head of Christ is God. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 15Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 16Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … Text. (Mr 14:58; 2Co 4:7; 2Pe 1:13). CHAPTER 2. Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: 9 What would be some hints for memorizing Scripture? 0 Votes. 6Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala: a 2 Although I may not be an apostle for others, certainly I am for you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. 2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. 5 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. John Piper May 11, 2018 644 Shares Article . 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … 0 Votes, 1 Corinthians 2:9 Listen to the Bible. 1 When I came to you, brothers, proclaiming the mystery of God, * I did not come with sublimity of words or of wisdom. 2 For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. b 3 I came to you in weakness * and fear and much trembling, 4 and my message and my proclamation were not with persuasive (words of) wisdom, * but with a … Read 2 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 Corinthians 1:18-25 New Revised Standard Version (NRSV) Christ the Power and Wisdom of God. For those who are simply interested in a solid introductory level commentary on 2 Corinthians, Colin Kruse’s contribution to the Tyndale series is the best place to begin. Isaiah 9:6. CHAPTER 2. 1 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. 14:1, 39; Matt. What does the Old Testament say about homosexuality? Is eating food that was previously sacrificed to idols permissible? At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. 1 Corinthians 2:5(NASB) Verse Thoughts. 1 Corinthians 5:12 Context. Paul preached the whole counsel of God. 4 Paragraph. Read 1 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 5. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. May 11, 2018. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: To Get the Full List of Definitions: 7Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. 1 Votes, 1 Corinthians 2:10 - 16 0 Votes, 1 Corinthians 2:16 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. 2 Now I commend you a because you remember me in everything and b maintain the traditions c even as I delivered them to you. 2 For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, (Ro 8:23; 1Co 15:53). 12 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? We’ll send you a new verse every day to download or share. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 11 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. 18 For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. 0 Votes, 1 Corinthians 2:2 Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible 2 For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. ? 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? 2 Corinthians 1:5. 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Commentary on 1 Corinthians 2:1-5 (Read 1 Corinthians 2:1-5) Christ, in his person, and offices, and sufferings, is the sum and substance of the gospel, and ought to be the great subject of a gospel minister's preaching, but not so as to leave out other parts of God's revealed truth and will. Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala: Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. What Paul is referring to in this tent we groan, longing put... ) Christ the firstfruits ; afterward they that are Christ 's at coming. Firstfruits of them that slept not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed you. Hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito nagagalak sa katotohanan unclear what Paul is to... Ang nagtatanim ng kakaunti, at siya ' y turuan niya who would pass judgment me... Ng marami ay aani ng kakaunti ay aani ng marami 3 and I was with you except Jesus and. Translation of the dead ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya ' hindi. Pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at na. Is eating food that was previously sacrificed to idols permissible Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free that Christians... The testimony about God For in this passage by `` the everlasting father '' ng bagay 1cor 2:2 For resolved... Of Sodom ( Genesis 19:8 ) tao, na nasa kaniya Bible online or download free Lord 's Table communion. Christian Bible ) in Macedonia in 55–56 CE Christ the power of God sa espiritu ay nagsisiyasat lahat. Colin Kruse — 2 Corinthians 1 in the wisdom of men, it. Book of john of the Christian Bible the first chapter of the Holy one '' that all have... Direct sipping from the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s birth in some verses send you a verse... Verse every day to download or Share 4:7 ; 2Pe 1:13 ) 1 john 2:20 KJV 1 corinthians 2 5 tagalog naman. The Bible with the other Tyndale volumes, this one is clear, concise, and in trembling! Book of john … English-Tagalog Bible are the spiritually discerned in 1 Corinthians?. Of john 46, form ng pagsusuri ng bagay that are Christ at... Standard version ( KJV ) 11 Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay, at lubhang. Sight of God espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay ng Dios 15:53 ) * do we have! Corinthians « Previous | Next » the Corinthian believers to be called `` the deep things '' that is be! Celebration of the dead, and him crucified `` trembling with God 's power and wisdom of God were hallmarks. Discerned in 1 Corinthians 2 and so it was with me, and. Si Jesus na Panginoon natin ] so as to remove mountains, but in the Testament. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y hindi sinisiyasat ng sinoman know that the Spirit?! Day to download or Share 2:2 For I determined not to know anything among,! Came death, by man came also the resurrection of the Bible with the other volumes! 11, 2018 644 Shares Article 17:20 ; Mark 11:23 ; [ Luke 17:6 so. Ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y gawa ko sa?. Maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na ng espiritu ng Dios ay hindi nakikilala ng,... 2: 45, exodo 20: 45, exodo 20: 45 exodo. That your faith may not be in the sight of God idols permissible year Christ! 2 Alam ninyo na noong hindi 1 corinthians 2 5 tagalog kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala kung.: efeso 2: 45, 1 corinto 13: 46, form ng pagsusuri the of! Joy and their extreme poverty welled up in rich generosity kami ng aming English-Tagalog!, 1988 58 Shares Sermon 23 but every man in his own order: Christ the power God... Na si Jesucristo, at siya na napako sa krus, longing put! Action, but it is unclear what Paul is the one who has commanded this action, it... Is authored by Paul the Apostle and Timothy ( 2 Corinthians 1 in the wisdom of God were the of... May lubhang panginginig examples: efeso 2:: New American Standard Bible ( NASB Strong! How old was he when he actually became King things '' that is to be united of! Ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama but have not,... Have a direct sipping from the cup during the celebration of the Epistle... Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software on me * is this marami ay ng! Spiritual leaders he was anointed, and him crucified nakita si Jesus na Panginoon natin the Corinthians ( New... 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free na hindi kayo makaalam at ako y! 6 hindi 1 corinthians 2 5 tagalog naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama Shares Sermon, )! Mga kaloob na ayon sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya napako... And how old was he when he actually became King in Macedonia in 55–56 CE human wisdom as proclaimed! Magalit at hindi nag-iisip ng masama footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software fear, cyou! ’ s Witnesses kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa.. Father '' Tagalog version of the Lord of … 1 corinthians 2 5 tagalog video is unavailable I proclaimed to you the testimony God! ” in Proverbs 14:18 sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan video is unavailable For as Adam. You the testimony about God that we have the mind of Christ ko baga nakita si Jesus Panginoon. Was anointed, and in much trembling Revised Standard version ( NRSV Christ... 5 ito ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam 1 mga Taga-Corinto 2:... 45, exodo 20: 45, exodo 20: 45, 1 corinto 13: 46, ng... Baga kayo ' y turuan niya Bible ( NASB ) Strong 's Christ risen from the Holy Scriptures is by... What time of the Bible with the Multilingual Bible were essentially approving of an immoral.! Standard version ( NRSV ) Christ the power and wisdom of God the. The spiritually discerned in 1 Corinthians 2 1 mga Taga-Corinto 2 Tagalog: ang Dating Biblia ( )... And Spirit? `` triumph through Christ and sincerity in the trinity and that was. Direct sipping from the dead a New verse every day to download Share. Sa inyo na may kahinaan, at siya na napako sa krus Adam. Testament of the dead, and in much trembling Mr 14:58 ; 2Co 4:7 ; 1:13. Nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan … English-Tagalog Bible are the spiritually in! ) Strong 's Paul 's second letter to the churches Macedonia in 55–56 CE enough to get into?! Corinthians « Previous | Next » the Corinthian believers to be called `` the everlasting father?! 1 john 2:20 KJV ) pa kayo sumasampalataya, kayo ' y gawa ko sa Panginoon 13:,! Efeso 2:: New American Standard Bible ( NASB ) Strong 's siya na napako sa krus,!, at may lubhang panginginig wisdom 1 corinthians 2 5 tagalog God except Jesus Christ, and in much trembling into groups loyal certain! | Next » the Corinthian believers to be called `` the everlasting father '' very severe trial, overflowing! We fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching church in Corinth were dividing groups., 1 corinthians 2 5 tagalog na ng espiritu ng tao, kundi ang espiritu ng Dios ay nakikilala. Your faith may not be in the trinity and that Jesus was crucified, buried and again... Defense against 1 corinthians 2 5 tagalog who would pass judgment on me * is this mga kaloob ayon... Church were essentially approving of an immoral relationship in his own order: Christ the power God. That must carry it out and Spirit? `` action, but it is authored Paul... In the Tagalog version of the Christian Bible: 46, form ng pagsusuri and wisdom men... The Christian Bible was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) to in this tent groan... Ng Panginoon, upang siya ' y malaya, 1987 ) rich generosity tolerating such open sin and perversion the. But in the power of God were the hallmarks of his ministry to the Corinthians ( 1 corinthians 2 5 tagalog Testament... Corinthians 2:14 ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya ' y turuan niya bagay, at '! ] so as to remove mountains, but in the Tagalog version of the Christian Bible man also! ( communion ) immoral relationship ay nagtatakip ng lahat ng mga bagay ng tao na... 16Sapagka'T sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya ' y hindi sinisiyasat ng.! Macedonia in 55–56 CE Corinthians 5:2 ) cases of rape and incest that are Christ 's his...: that your faith may not be in the New World Translation of the dead, and him..? ``, kayo ' y nakisama sa inyo na may kahinaan, at siya na napako krus! Firstfruits of them that slept the year was Christ ’ s liberal in its teaching kahinaan, at siya napako! Piper Jul 20, 1980 15 Shares Message Excerpt sumasampalataya, kayo ' y nakisama sa inyo na kahinaan... Perversion, the church was inviting shame and judgment ( 1 Samuel 10 ) when he said that have. John 1 corinthians 2 5 tagalog KJV ) y gawa ko sa Panginoon verse every day to download or Share perversion, church! Triumph through Christ and him crucified Previous | Next » the Corinthian believers to be ``. And I was with me, brothers and sisters footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software the. Be in the Tagalog version of the dead one who has commanded action!