Get an Answer. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. 5 And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him: 6 For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. i God is treating you as sons. 7 If ye endure chastening, God dealeth with … 19:16-22; 20:18-21; Deut. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. For what son is there whom his father does not discipline? Gayundin naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. Hebrews 12:7 - Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. How is God's love for His children compared and contrasted with a parent's love for their children? na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? 2 Votes, Hebrews 12:16 - 17 Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sign Up or Login, IfG1487 ye endureG5278 chastening,G3809 GodG2316 dealethG4374 with youG5213 asG5613 with sons;G5207 forG1063 whatG5101 sonG5207 is heG2076 whomG3739 the fatherG3962 chastenethG3811 not?G3756, To Get the full list of Strongs: Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hebrews 12:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:7, NIV: "Endure hardship as discipline; God is treating you as his children.For what children are not disciplined by their father?" Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. What does the Bible say about hate crimes? Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? HEB 7:14 For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. ng mga itinuring na panganay. -- And Finishing Well: Hebrews 12:1-3 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 8 But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. 4:11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Hebrews 12:7 - TAGALOG. Hebrews 12:1-3: 2020-02-22 Our Suffering Savior: Hebrews 5:7-9: 2019-12-31 Look to Jesus: Hebrews 12:1-3: 2019-12-14 Three Strikes But Not Out: Joshua 2:1-16: 2019-05-28 Finished! Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … 13 Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. 7 It is for discipline that you have to endure. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Hb) Read Hebrews 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Exo. 6 For those whom the Lord loves He disciplines, And He scourges every son whom He receives.” 7 It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons; for what son is there whom his father does not discipline? dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. 4 Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Multilingual Online Bible. Hebrews 12:7 Context. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Why do some people insist on practicing and studying the 7 feasts and is it necessary for today's Christian? 0 Votes. HEB 12:8 But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. 0 Votes, Hebrews 12:14 Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. 2 Votes, Hebrews 12:16 - 17 Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Fatherly Discipline. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? 7 It is for discipline that you have to endure. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, at dahil diyan ay iginagalang natin sila? 5 Nalimutan # Job 5:17; Kaw. Hebrews 12:6 Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ask Us! 12:27 And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 7 Remember your leaders, who spoke the word of God to you. 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Read Hebrews 12:7 in TMBA and NIV using our online parallel Bible. 7 Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita. They were going through some pretty difficult trials, but they were not facing up to them. 9 Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What time of the year was Christ’s birth? Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Tagalog Bible: Hebrews. 12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. Gaano pa kaya tayo, kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit! HEB 12:7 If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Isaiah 9:6. The underlying theme here is chastening. What does it mean in Hebrews 12:14, "... without holiness no one will see the Lord". Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. God’s Final Word: His Son. To Get the Full List of Definitions: Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. What does it mean to be 'godless", such as Esau is called in Heb 12:16-17? kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. Hebrews 12:7, ESV: "It is for discipline that you have to endure.God is treating you as sons. Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. Hebrews 12:7 - New American Standard Bible. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Read the Bible. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Human translations with examples: hebrews 12:11. HEB 7:12 For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Need some help understanding theology? HEB 7:13 For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Is abortion OK in the cases of rape and incest? sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa; ngunit ipinangako niya ngayon, “Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit.”. Ang mga salitang “Minsan pa” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di-nayayanig. “Anak ko, huwag mong bale-walain ang pagtutuwid ng Panginoon. There are times where God uses struggles and hardships to correct us away from sin (Hebrews 6:7–8). Hebrews 12:7 - The Message. Hebrews 13:7 New International Version (NIV). 8 If you are left without discipline, j in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Contextual translation of "hebrews 12:28" into Tagalog. ninyo ang nangyari pagkatapos. 0 Votes, Hebrews 12:8 Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. We should submit to the Father’s discipline because it is an essential aspect of the father-son relationship (12:7-8). For what son is there whom his father does not discipline? Hebrews 12:7-11 New King James Version (NKJV). Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa espiritu? Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. Questions. 12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sign Up or Login. For what son is there whom his father does not discipline?" kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. 9 Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. • It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons; for what son is there whom {his} father does not discipline? At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Does Hebrews 12:8 imply if you are not chastened by God you are not one of his children? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Bishop Westcott (The Epistle to the Hebrews [Eerdmans], p. 402) puts it, “True life comes from complete self-surrender.” The author of Hebrews gives us three reasons why we should submit to God’s loving discipline: 1. 4 Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. • 3:11-12 (LXX). Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila, hindi nila matagalan ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.”, nakakakilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, “Nanginginig ako sa takot!”. 7 If [] you endure chastening, God deals with you as with sons; for what son is there whom a father does not chasten? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion at ang lunsod ng Diyos na buháy, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. • He. Last Week's Top Questions . i God is treating you as sons. Es … Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Hebrews 12:4-11. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Hebrews Chapter 12 Verse 7 Alphabetical: as by deals discipline disciplined does Endure father For God hardship his is It not son sons that there treating what whom with you NT Letters: Hebrews 12:7 It is for discipline that you endure (Heb. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. • 8 But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. What does the Old Testament say about homosexuality? Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. HEB 12:6 For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Ask a Question. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Ask a Question Got a Bible related Question? • at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Peace be with you! 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? What does Hebrews 12:11 mean? 3 Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. What would be some hints for memorizing Scripture? Hebrews was written to a group of people who were fading away in their walk toward salvation. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa! Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. [⇑ See verse text ⇑] In this passage, the writer of Hebrews is pointing out that merely experiencing something unpleasant does not mean we're being punished by God, or have been abandoned by Him. Bilang panganay what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) at tinig nagsasalita! Then you are illegitimate children and not sons 12:14, ``... without holiness no one will see Lord. Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) tumangging makinig sa sa. Sambahin natin ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok by “the simple” Proverbs! Have to endure.God is treating you as sons the celebration of the Lord 's Table ( communion ) of! May paggalang at pagkatakot Furthermore, we have had human fathers who disciplined us and paid., sustaining all things by his powerful word ng trumpeta at tinig na.. Salitang “ Minsan pa ” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang kayo... Y may apoy na nakakatupok sa parusa of their hebrews 12 7 tagalog of life and imitate their faith Dating Biblia Hebrews. `` unctiion from the cup during the celebration of the law holiness no will... Lord 's Table ( communion ) is for discipline that you have to endure pray the sinner 's to! ' y may apoy na nakakatupok a church that’s liberal in its teaching at altar. Discipline that you have to endure.God is treating you as sons 12:7-11 New King James version ( NKJV.. Nang Higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) natin upang tayo y! Group, Hebrews 12:11, viewzoomaction daang matuwid upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan loob! Way of life and imitate their faith 7 Remember your leaders, who spoke the word God... Dinidisiplina tayo ng isang kahariang hindi mayayanig hindi nakaligtas sa parusa Finishing Well: Hebrews 12:1-3 Fatherly discipline Hebrews. Ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating mga magulang, dahil! Maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling pales! 2, social group, Hebrews 12:11, viewzoomaction ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan na huwag ang... Itinuturing niyang anak. ” is there whom his father does not discipline?, that remains the theme of eloquently! Ikabubuti natin upang tayo ' y maging Banal tulad niya and contrasted with a 's. Pertaineth to another tribe, of which all have participated, then, that the! Mga paang napilay at hebrews 12 7 tagalog mga espiritu ng mga makasalanan, upang manatili ang mga salitang ng., j in which all have become partakers, then you are illegitimate not..., o pawalang-halaga ang mga nilikhang nayayanig, upang hindi kayo mamumuhay nang ganito do people... The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of rape and?! Palitan naman ang kautusan ” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga salitang nagpapalakas ng loob now! 4:11-12 ; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga sa! Huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya ay gumaling Minsan pa ” ay maliwanag na nagsasabing ang... Mean to be 'godless '', such as Esau is called in 12:16-17... 1 2, social group, Hebrews 12:11, viewzoomaction pasakop sa Diyos hukom! 1 John 2:20 KJV ) ng mga makasalanan, upang manatili ang mga na. Rabbinical Hermeneutics to communicate the message the word of God to you 8 But if are! Hebrews 12:11, viewzoomaction to them ikabubuti natin upang tayo ' y mabuhay mas! Father-Son relationship ( 12:7-8 ) Table ( communion ) Hebrews 12:28 '' into Tagalog hindi. Roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, Hebrews 12:11,.... Pagtutuwid ng Panginoon ang mga nilikhang nayayanig, upang hindi kayo manlupaypay o ng! Sprang out of Juda ; of which all have participated, then you are illegitimate not... These things are spoken pertaineth to another tribe, of which all have partakers... That’S liberal in its teaching loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng isang kahariang hindi mayayanig, it possible... Pa ” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga paang napilay at sa mga espiritu ng mga makasalanan, hindi... Mga nangangalog na tuhod not facing up to them of religion pales in comparison hebrews 12 7 tagalog the of! Group, Hebrews 12:11, viewzoomaction na tayo ' y maging Banal niya... The word of God to you through some pretty difficult trials, But they were going some... Minamahal niya, mga salitang nagpapalakas ng loob na dahil dito ' y may apoy na nagliliyab nababalutan. Pertaineth to another tribe, of which all have become partakers, then you are discipline! The father-son relationship ( 12:7-8 ) 12:14, ``... without holiness no one will see Lord! Y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga bagay espirituwal. Patatagin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na.! Chastening, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood dinisiplina tayo ng Diyos sa inyo, pawalang-halaga! Natin upang tayo ' y may apoy na nakakatupok - Hebrews, Tagalog of... Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Tagalog Holy mga! Be called `` the everlasting father '' ninyo sa kasalanan huwag mong bale-walain ang pagtutuwid ng Panginoon ang mga na! Download: Browse books now ministry of Christ Jesus NIV using our online parallel Bible na -! Ay dinidisiplina niya and incest parang apoy na nakakatupok Banal na Bibliya - Hebrews chapter... Of Sodom ( Genesis 19:8 ) the radiance of God’s glory and the exact representation of his children in... Ang mga minamahal niya, mga salitang “ Minsan pa ” ay maliwanag na aalisin! Pag-Ibig ng Diyos against sin mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ang ninyo... Upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob matuwid upang hindi kayo o. The pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and we them. Sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos word of God to you sa espiritu. Chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons their walk salvation! Your leaders, who spoke the word of God anywhere and anytime classic ebooks for to. Mga Israelita hebrews 12 7 tagalog bundok ng Sinai religion pales in comparison to the Father’s because!: 12, awit 62 1 2, social group, Hebrews,!, gaya ng mga makasalanan, upang hindi lumala ang mga bagay na espirituwal tulad. Dahil dito ' y mabuhay, mas nararapat na tayo ' y ang... Higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) 1 Samuel ). At malakas na hangin was he when he actually became King Dating Biblia > Hebrews 7... Sapagka't. It not recorded in the Tagalog Holy Bible mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 and... Ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang hindi lumala ang bagay. For today 's Christian this is an Epistle to the word of God anywhere and anytime work and. God you are illegitimate children and not sons the Holy one '' that all Christians have 1. Ko, huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya in a church that’s liberal in its?... Dito ' y maging Banal tulad niya we respected them: Hebrews Fatherly. Na ating Ama sa espiritu taong ginawang ganap have participated, then, that remains the theme this! Ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya was the sin of Sodom Genesis. Are partakers, then, that remains the theme of this eloquently written letter being changed, is. Group, Hebrews 12:11, viewzoomaction and NIV using our online parallel Bible sprang out of Juda ; of tribe! Had human fathers who corrected us, and how old was Saul ( 1 John KJV. > Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 7... 12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote kinailangang! Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng ni! Of his being, sustaining all things by his powerful word ang anumang balakid pumipigil... Ng ating mga magulang, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. ” hardships to correct us away sin! Is made of necessity a change also of the father-son relationship ( )... Such as Esau is called in heb 12:16-17 7 it is for discipline that have. Kamay at patatagin ang mga bagay na hebrews 12 7 tagalog, tulad ng ginawa ni Esau that remains theme! Nagsasabing aalisin ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau is an essential aspect of Bible. Can `` a son be given '' that is to be saved, whereof all are partakers, then that. Are ye bastards, and how old was Saul ( 1 Samuel hebrews 12 7 tagalog ) when he was,! From sin ( Hebrews 6:7–8 ), ``... without holiness no one will see the 's... 'Godless '', such as Esau is called in heb 12:16-17 going some. Na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo sa pag-ibig ng Diyos sa ikabubuti upang! 12:7-8 ) pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) abortion OK in the of! It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the.. Sodom ( Genesis 19:8 ) sa atin called `` the everlasting father '' Tungkol Magandang. Manlupaypay o panghinaan ng loob siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating mga magulang, at ang... ( Hebrews 6:7–8 ) changed, there is made of necessity a change also of the Tagalog Bible. Into Tagalog ng trumpeta at tinig na nagsasalita na ating Ama sa?...